Civilizația minoică

Civilizația minoică a fost o civilizație din Creta, numită după Minos. A început în epoca bronzului, între anii 3000 și 2700 î.Hr. A durat până în jurul anului 1450 î.Hr. Civilizația minoică este renumită pentru comerțul pe mare și pentru orașele bine planificate. Minoicii aveau un sistem agricol care se baza în principal pe măsline și struguri. Religia lor se închina mai ales la zeițe. Civilizația minoică a fost înlocuită mai târziu de cultura miceniană.

  Siturile minoice din Creta  Zoom
Siturile minoice din Creta  

Copie a unei nave minoice  Zoom
Copie a unei nave minoice  

Arhitectura minoică

Cretanii au construit palate în epoca arhitecturii lor. Într-un palat non-regal existau multe camere mici cu locuri mai răcoroase pentru a sta, deoarece în Creta era foarte cald vara. Palatele erau folosite pentru multe lucruri. Erau folosite ca centre guvernamentale, magazii, depozite și birouri administrative. Majoritatea palatelor erau foarte mari. Este posibil ca cretanii să fi obținut banii necesari pentru a crea aceste palate lucrând pentru egipteni. Palatul regal era foarte diferit. Toată lumea avea toalete, băi și apă curentă. Cele pentru rege și regină erau foarte luxoase. Palatul lor era și el luxos. Epoca arhitecturii s-a încheiat cu un mare incendiu. Această epocă a durat între 2000 î.Hr. și 1450 î.Hr.

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3